top of page

    บริษัท PSC Light&Sound เปิดมากว่า 20 ปี มีผลงานมากมายออกสู่ตลาด เช่น งานคอนเสริต งานเปิดตัวสินค้า งานประชุม งานเลี้ยง งานบู๊ท และอื่นๆ อีกมากมาย เบื้องหลังความสำเร็จของคุณลูกค้าทุกท่าน เราเชื่อมั่นว่าหาก ต้นทางดี ปลายทางที่ได้รับก็ต้องดีตามยิ่งขึ้น

      ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีบริษัท PSC Light&Sound ทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆงาน อีกทั้งยังได้รับคำติชมด้านการบริการอย่างมากมาย ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบถ้วนทำให้บริษัทสามารถทีี่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

    ในด้านของบุคลากร ทางบริษัท PSC Light&Sound ได้ทำการฝึกฝนเพิ่มความสามารถให้แก่พนักงานอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้งานของลูกค้าทุกงานนั้นมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่พนักงานของบริษัทก็ทำทุกงานออกมาเต็มที่เสมอ ในราคาที่ย่อมเยาที่ลูกค้่าทุกระดับสามารถใช้บริการด้าน

                         

                            ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจเราให้ดูแลงานขอท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

bottom of page